Carrer Bosquecillo – Pamplona

PromotorAyuntamiento de PamplonaUbicacióPamplonaAutorsGreen EffectSuperficie700 m2Data2022

El projecte ha consistit a dur a terme diferents actuacions per cohesionar els jardins del Parc de la Taconera amb el Bosquecillo. Per això, s’ha creat un jardí modern i formal, emprant motius i tècniques del passat (topiària) combinades amb agrupacions informals de plantes silvestres.

S’ha projectat una vegetació amb un remarcable valor ornamental, o bé per la seva forma, floració i/o canvi estacional, per potenciar la imatge de majestuositat i singularitat del jardí. El disseny del jardí ha incidit especialment en criteris de sostenibilitat i baixos costos de manteniment.

Carrer Bosquecillo – Pamplona

PromotorAyuntamiento de PamplonaUbicacióPamplonaAutorsGreen EffectSuperficie700 m2Data2022

El projecte ha consistit a dur a terme diferents actuacions per cohesionar els jardins del Parc de la Taconera amb el Bosquecillo. Per això, s’ha creat un jardí modern i formal, emprant motius i tècniques del passat (topiària) combinades amb agrupacions informals de plantes silvestres.

S’ha projectat una vegetació amb un remarcable valor ornamental, o bé per la seva forma, floració i/o canvi estacional, per potenciar la imatge de majestuositat i singularitat del jardí. El disseny del jardí ha incidit especialment en criteris de sostenibilitat i baixos costos de manteniment.