Rotonda Av. Tarragona – Reus

PromotorAjuntament de ReusUbicacióReusCol·laboradorsJosep Selga SLAutorsJosep Selga SL / Green EffectSuperfície4.496 m2Data2010

La ciutat de Reus es troba en el corredor de l ‘arc del Mediterrani, que s’estén des de Gènova fins a Múrcia, i es situa en el segon gran eix de la Península, l’eix de l’Ebre, que connecta el Camp de Tarragona am el País Basc i el Cantàbric. L’avinguda de Tarragona, configura el tercer eix que uneix Reus i la ciutat de Tarragona.

L’Essència del projecte parteix d’una superposició d’aquests 3 eixos en la rotonda, que dóna lloc a un creuament de tres “camins” que simbolitzen la unió de Reus amb Tarragona, la resta de la Península i Europa. Un altre aspecte important de la localització de Reus és la llum. És on, segons la cita de l’arquitecte Antoni Gaudí, la “Llum de la Mediterrània” En aquesta trama agrícola es tracen nous camins de llum i coneixement.

Rotonda Av. Tarragona – Reus

PromotorAjuntament de ReusUbicacióReusCol·laboradorsJosep Selga SLAutorsJosep Selga SL / Green EffectSuperfície4.496 m2Data2010

La ciutat de Reus es troba en el corredor de l ‘arc del Mediterrani, que s’estén des de Gènova fins a Múrcia, i es situa en el segon gran eix de la Península, l’eix de l’Ebre, que connecta el Camp de Tarragona am el País Basc i el Cantàbric. L’avinguda de Tarragona, configura el tercer eix que uneix Reus i la ciutat de Tarragona.

L’Essència del projecte parteix d’una superposició d’aquests 3 eixos en la rotonda, que dóna lloc a un creuament de tres “camins” que simbolitzen la unió de Reus amb Tarragona, la resta de la Península i Europa. Un altre aspecte important de la localització de Reus és la llum. És on, segons la cita de l’arquitecte Antoni Gaudí, la “Llum de la Mediterrània” En aquesta trama agrícola es tracen nous camins de llum i coneixement.